Her er Norfoam AS

Her er Norsk Emballasje AS:

Her er Norfoam AS
Norsk Emballasje AS, Bygget 3, 7290 STØREN

Trykk på kartet for å åpne Gule Sider
eller trykk på denne linken:
https://kart.gulesider.no/?q=bygget%2C+3%2C+st%C3%B8ren


Koordinater

WGS 84:
N 63° 3.400′, E 10° 17.191′
WGS 84 – desimal:
63.05667, 10.28652
EUREF89:
6992554, 565036