Eksempel på pappeske fra Norfoam

Kontakt Norsk Emballasje AS:

Kontaktinfo:

Norsk Emballasje AS

Bygget 3
7290 STØREN

Tlf: 7243 7700
epost: post@norskemballasje.no