Verktøyinnlegg

Orden og system i verktøyskuffen

Norfoam tilbyr foaminnlegg for verktøyskap og -skuffer, vi kan også lage innlegg til en koffert Du har fra før av.

Verktøyinnlegg med graveringsplate, kan leveres i flere farger og design, se eksempler her:

 ________________________

011 (2)

verktøyinnlegg for fastnøkler

Har du orden og oversikt i verktøyskapet ?
Norfoam freser verktøyinnlegg på bestilling.

Ta kontakt med Norfoam for nærmere avtale.Verktøyinnlegg for fastnøkler fra Norfoam AS