Prototyper og dummyer

Noen av våre kunder har behov for en prototype eller en dummy.

Vi kan framstille en foamprøve med tilnærmet samme form som et eksisterende produkt, for testing og utprøving i ulike sammenhenger. Fordelen med en sånn dummy er å få testet ut diverse egenskaper uten at produktkostnaden blir alt for høy.

Prototyper fra Norfoam AS  Prototype for fiberoptisk kabel fra Norfoam AS  Prototype kopp med skrå bunn fra Norfoam AS  Prototype displayeske for reklamepenn fra Norfoam AS

Vi kan også levere prototyper i små serier (en stk.) før vi produserer og leverer et større antall. Dette for å få testet og godkjent den endelige løsning.

Norges flagg utfreset i skum fra Norfoam     Ipad-beskyttelse i foam utviklet av elevbedriften Pebs UB     Foaminnlegg prototype fra Norfoam AS     Prototyper div. klosser fra Norfoam AS